ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ PONT - VÁSÁROSNAMÉNY

A Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület 2015. március 1. és december 31. között a Vásárosnaményban az Árpád út 26. szám alatt Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Ügyfél-tájékoztató Pontot létesített és hétköznap 9 és 17 óra között várja az érdeklődőket.

A fogyasztók információhoz juthatnak:
  • a pénzintézetek elszámolásáról,
  • a forintosításról
  • és a "fari bank törvényről " is.

A programot a Magyar Nemzeti Bank támogatja.

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELEM

Pénzügyi fogyasztóvédelemről bővebb tájékoztatás, és aktuális hírek itt találhatók:

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak

http://felugyelet.mnb.hu/pbt

MNB segítség az elszámolási tájékoztató levelek megértéséhez

A Magyar Nemzeti Bank az elszámolással és forintosítással kapcsolatos kommunikációs kampánya során egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy a leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók, és megkapják válaszaikat felmerülő kérdéseikre:


Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos tájékoztató levelek felépítése:
https://www.youtube.com/watch?v=VwVcVRTiXD0

Az elszámoláshoz kapcsolódó információk:
https://www.youtube.com/watch?v=Jsky-c-CQdY

A szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk:
https://www.youtube.com/watch?v=3WGQMs5wnZk

Jogorvoslatra vonatkozó információk:
https://www.youtube.com/watch?v=U4EDncPlXOM

Hiteltörténeti kimutatás:
https://www.youtube.com/watch?v=lcMjwkO2_Lw

A követeléskezelők által megküldendő tájékoztató levél tartalma:
https://www.youtube.com/watch?v=zNDOMbojQ7U

Elszámolási kötelezettség kedvezményes végtörlesztés esetén:
https://www.youtube.com/watch?v=2eC3UFc-rSs

Forrás: MNB

Mi a teendő, ha Ön szerint kevés pénzt kapott vissza az elszámolás során bankjától?


A devizahitelesek jelentős része több pénzre számított a bankjától és sokan teszik szóvá azt is, hogy még mindig többel tartoznak a bankjuknak, mint amennyi kölcsönt annak idején felvettek. Kihez forduljanak az elégedetlen adósok?

A banki elszámoló levelek tartalmával sok devizahiteles elégedetlen, de nem tudják, kihez fordulhatnak ilyenkor.

-Kérjük ki a részletes elszámolást!
Első lépésként kérjük ki a részletes elszámoló levelünket, és ellenőrizzük (hozzáértő ismerős vagy szakember segítségével), hogy milyen hiba lehet az elszámolásban, milyen adatok nem stimmelnek a hitel korábbi történetéhez képest.
Ilyen lehet az például, ha a bank korábban egyoldalúan kamatot emelt, mégsem jár visszatérítés emiatt. Természetesen előfordulhat ebben az esetben is, hogy valamilyen kedvezmény "elviszi" az így visszatérítendő összeget, így alaposan át kell tanulmányozni az elszámolásunkat.

-Nyújtsunk be panaszt a banknak!
A részletes elszámolás kikérése és alapos vizsgálata azért is fontos, mert a banknak benyújtott írásos panaszban pontosan le kell írni, hogy milyen problémánk van az elszámolással.
A panaszunkat egyébként viszonylag szoros határidővel, a levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban kell beadnunk a hitelezőnek.
A bank 60 napon belül köteles válaszolni a panaszunkra, annak helyt adva, vagy elutasítva azt.

-Forduljunk a központi szervekhez!
Ha a bank nem ad választ 60 napon belül, vagy elégedetlenek vagyunk a válasszal, akkor a Pénzügyi Békéltető Tanácshoz (PBT) fordulhatunk. Ők ezután kivizsgálják, hogy jogos volt-e a banknak benyújtott panaszunk, vagy sem, és ezután adnak igazat az egyik félnek.
A legfontosabb pont a jogorvoslati eljárás során, hogy a banknak benyújtott panaszunk pontosan és jól legyen megfogalmazva, mivel a bank válasza és a PBT döntése is ezen alapszik.

Intenzív jegybanki tájékoztatás és segítségnyújtás az elszámoláshoz

Az MNB és a vele együttműködő civil szervezetek valamennyi kommunikációs csatornán intenzív tájékoztatást és segítséget nyújtanak az elszámolási és forintosítási fogyasztói tudnivalók, esetleges panasztételi, jogorvoslati lehetőségek megismertetéséért. A jegybank felkészült ügyfélszolgálattal, honlapjának részletes tájékoztatóival, videó- és animációs filmekkel, tematikus kiadványokkal és országos civil tájékoztatási kampánnyal informálja az ügyfeleket.
Közel 2 millió fogyasztó kapta kézhez e napokban zökkenőmentesen banki elszámolási értesítőjét, így különösen fontossá vált az érintettek megfelelő, az elszámolás-forintosítás menetéhez igazodó naprakész tájékoztatása. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ezért honlapjaElszámolási és forintosítási információk menüpontjában a folyamattal kapcsolatos minden lényegi tudnivalót – így a leggyakoribb fogyasztói kérdéseket és válaszokat, fogyasztóvédelmiPénzügyi Navigátor Füzeteinek tematikus példányait, a témáról szóló egy perces közérthetővideóinterjúkat és a tájékoztató levelet bemutató animációs kisfilmeket, illetve a vonatkozó jogszabályokat, letölthető formanyomtatványokat – közzétett.

Az ügyfélcentrikus tájékoztatás érdekében az MNB honlapján túl hivatalos Facebook oldalán, illetve Youtube csatornáján is elérhetővé tette az elszámolási tudnivalókról szóló egy perces videóinterjú-sorozatot, valamint itt is megjelentette – a tájékoztató levelek felépítését bemutató és azok értelmezését segítő – animációs filmsorozatát. A jegybank által készített, a folyamatot röviden összefoglaló – számos televíziós csatornán sugárzott, illetve rádiószpotban elhangzott – társadalmi célú reklám eddig közel 9 millió nézőhöz és hallgatóhoz jutott el.

A deviza alapú hitelesek által kézhez kapott elszámolási értesítők tartalmát, a – jelentős mennyiségű adat ellenére – leginkább közérthető formáját az MNB 20-22 fogyasztóvédelmi civil szervezettel közösen alakította ki, a pénzügyi intézmények számára kötött formátumban és tartalommal. Az értesítők felépítése a következő: 1. a tisztességtelenül elvont összeg mértéke, a visszafizetéssel az elszámolás eredménye; 2. a forintosítás és az azzal kapcsolatos szerződésmódosítás; 3. a további tájékoztatási és jogorvoslati lehetőségek.

Bár az elszámolás összetett számítás alapján történik, az értesítő tartalmazza azokat az alapvető adatokat, amelyek alapján – a pénzügyi intézmény korábbi havi törlesztési kimutatásainak, illetve az értesítő által jelzett évenkénti fogyasztói befizetések adatainak összevetésével, továbbá önmagában azzal, hogy a pénzügyi intézmény késedelmes vagy normál törlesztésű elszámolást küldött-e ki – a fogyasztók meggyőződhetnek a banki számítás alapjainak helyességéről, s így arról, hogy pénzügyi intézményük megfelelően járt-e el. További számítási igény esetén a fogyasztók részletes –valamennyi figyelembe vett hiteltörténeti adatot (így havi kamatokat, árfolyamot) is tartalmazó – elszámolást is kérhetnek. Ezt pénzügyi intézményüknek az igénylést követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésükre bocsátania, ám sok bank, pénzügyi vállalkozás saját honlapjáról is letölthetők.

Ha a fogyasztó az elszámolási értesítő értelmezése kapcsán segítséget igényel, az MNB személyes és telefonos ügyfélszolgálata, vidéken a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat megyei irodái, valamint – egy jegybank pályázatnak köszönhetően – elszámolási információt nyújtó civil szervezetek állnak rendelkezésre.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti, ezután további jogorvoslati igény esetén pedig bírósági pert is kezdeményezhet a lakóhelye szerinti járásbíróságon.

Forrás: MNB