Jelenleg több mint 100 önkéntessel működik a Vásárosnaményi Önkéntes Pont akik közösségi, oktatási és iskolai valamint szociális és környezetvédelmi feladatokat látnak el.


Az önkéntes program időtartama: 2012. november 01 - 2013. október 31.


A program megvalósulási időtartamában elérendő célként tűzte ki, hogy Vásárosnamény városban és a hozzá tartozó településeken továbbvigyük az egyesület számára már jól működtetett FIX Önkéntes Pontot, amely segíti és koordinálja a kistérség önkénteseinek és fogadó szervezeteinek az egymásra találását, az önkéntes tevékenységet népszerűsíti, területi önkéntes programokat szervez és valósít meg.


Programjainkat több településen kívántuk megvalósítani: Vásárosnamény, Gyüre, Csaroda. Ezen települések, illetve a kistérség lakóinak figyelmét hívtuk fel az önkéntesség fontosságára, toborzással, programok szervezésével, közös akciók megvalósításával.


A kistérség a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyike. A közösségi programok, a szabadidő hasznos eltöltésének korlátozottsága és a munkajövedelem hiánya okozta társadalmi elszigetelődés súlyos probléma. A térség felemelkedésének egyik kulcsa a helyi társadalom tagjainak aktivizálása, a helyi közösségek megerősítése, a közösség tagjainak egyéni fejlesztése, hasznosságérzetük növelése, ami az önkéntesség által eredményesen fejleszthető.


A helyi szükségletek tekintetében a Nyíregyházi Önkéntes Centrum által készített szükségletfelmérés és a VIP önkéntesei, ügyfelei és partnerintézményei körében végzett egyeztetések szolgáltak alapul. A szükségletfelmérés kiemeli, hogy az önkéntesség terjedése a térségi civil szervezetek együttműködése nélkül elképzelhetetlen. Szervezetünk a kistérségben évek óta sikeresen valósít meg programokat, a helyi önkormányzat, intézmények és lakosság körében ismertek és elismertek szolgáltatásaink.


A Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület 1999. évi megalakulása óta folyamatosan számít nem csak tagjaink, de önkénteseink segítségére is. A célcsoport az érintett települések lakossága, a projekt közvetlen célcsoportja a vásárosnaményi kistérség lakossága. A célcsoport körében kiemelten kezeltük a munkanélkülieket, és a hátrányos helyzetű munkavállalókat és pályakezdőket, mindenki számára a legmegfelelőbb önkéntes tevékenységet igyekeztünk megtalálni. A projekt közvetett célcsoportja az önkéntes programok végső kedvezményezettjei az oktatási intézmények tanulói, valamint az ő családjuk, a szociális intézmények ügyfelei, kliensei. A közvetett célcsoport különösen hátrányos helyzetű térség lakói. Korábbi programmegvalósítási tapasztalatunk és önkénteseink beszámolói alapján elmondható, hogy a munkaerőpiacra be- és visszalépés egyik nagy segítsége, ha önkéntes munkát végez az ember. Az önkéntesek számára fontos az egyéni készségfejlesztés, de az is, hogy csapatban, közösségben dolgozzanak és a közösségi jóért tegyenek. A célcsoportot bevontuk a projekt tervezésébe, elvárásaikat figyelembe véve alakítottuk ki a tervezett önkéntes programok kereteit. A cél az volt, hogy helyi akciókba vonjuk be őket, másrészt, hogy a képzések során megmutathassuk a helyi célokon is túlmutató önkéntes tevékenység hasznát és módszereit.


A program tervezésekor egyesületünk rendezvényein megbeszéltük támogatóinkkal, segítőinkkel, tagjainkkal a program menetét, így mondhatjuk, hogy a program célcsoportjai a felmérésen keresztül közvetve, a személyes beszélgetések során közvetlenül részt vettek a program megtervezésében.


Programunkat 2012. november 1-én indítottuk el, amikor is egyszerre több szálon vezetett az. A program első két hónapjában az előkészítés és szervezés feladatai domináltak. A szükséges beszerzések az előleg megérkezése után folyamatosan zajlottak. Az Önkéntes Pont kialakítása sikeresen megvalósult, a kezdetektől fogadta az érdeklődőket rendes nyitvatartási időben. Önkénteseinket elsősorban a vásárosnaményi településekről toboroztuk a helyi média segítségével. Több újságban, a Beregi Élet és az Új Beregi Élet hasábjain voltak megtalálhatók felhívásaink. Több online oldalon is olvashattak rólunk a vásárosnaményi kistérség területén élők, valamint a város lakói.


Programjainkról, akcióinkról a honlapunkon vagy személyesen az irodánkban is folyamatosan tájékozódhattak az érdeklődők. A rendezvényeinkre szórólapokkal és személyes meghívókkal hívtuk fel a figyelmet. Sikeréről pedig a honlapunkon valamint a helyi újságok hasábjain olvashattak az érdeklődők.


Úgy véljük, projektünk elérte célját, vagyis az önkéntesség nemcsak egy-egy program keretein belül jelent meg a vásárosnaményi területen, hanem a szervezetek, intézmények életében is, így ők több hosszútávon önkéntes munkát végző személyeket is fogadtak a mi segítségünkkel. Az önkéntes koordinátor, a mentor és a szakmai vezető teljes körű képzésben részesítette, az önkénteseket, ezzel tudásukat megalapozva, felkészülve az önkéntes tevékenység legmagasabb szintű elvégzésére. A projekt népszerűsítése során a leghatékonyabb módszernek a személyes megkeresés bizonyult, valamint az egyes programok, akciók illetve ünnepek és egyéb alkalmak bizonyították leginkább a hatékonyságukat. A legtöbb önkéntes akció és jeles napokhoz kapcsolódó ünnepek köré rajzolódik elsősorban. A projekt megvalósítása során együttműködési megállapodást kötöttünk Vásárosnamény város önkormányzatával, általános iskolákkal, civil szervezetekkel, valamint a Gyürei Református Egyázközséggel. A jó együttműködés már régóta megvan az Egyesületünk és a kistérségben található szervezetekkel. Ezért nem volt különösebb nehézség a megfelelő helyre a megfelelő önkéntes kiközvetítése. Az Egyesület a továbbiakban is karöltve a helyi szervezetekkel, önkéntesekkel segítik egymás munkáját.


Nyuszifutás

A Vásárosnaményban működő Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény idén is megrendezte a már-már hagyománnyá váló nyuszifutás elnevezésű rendezvényét, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a húsvéti szokásokkal, hagyományokkal, emellett kézműves foglalkozások keretében sajátíthatták el azokat a húsvéti díszek elkészítését, ami megemeli az ünnep hangulatát.


A gyerekek tojást festhettek, ajtódíszeket készíthettek mindenféle anyagból és igen számos technika állt rendelkezésre, hogy mindenki kedvének megfelelően alkothasson. A Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület önkéntesei is természetesen ki vették részüket mind a szervezés, mind a lebonyolítás munkálataiban.


Föld Napja

A Föld Napja (április 22-én) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, amikkel felhívják, a figyelmet a Föld természetét környezetének megóvására.


A Föld napja mozgalom egyik jelmondata „ Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” A földet nem atyáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.


A Föld napja rendezvényt Vásárosnaményban a polgármester nyitóbeszéde indította. Az ungvári, munkácsi, és beregszászi önkéntesek is megtisztelték e- jeles napot. Sok új dolgot tanultak és tapasztaltak, megelégedve, élményekkel gazdagodva tértek haza.


Az iskolások évfolyamonként egy-egy fát ültettek, amelyet később is nagy szeretettel ápoltak és gondoztak.


A meghívott neves vendégek között szerepelt Olajos Csaba, solymász is. Sokan most láttak először élőben sólymot, de a félelmét csak kevés gyerek tudta legyőzni, de a látványnak rendkívül örültek. Ez olyan élmény volt számukra, amelyet sokáig megőriznek, sőt biológia órán hasznosítani tudnak. A gyereknek rajzpályázatot hirdettek, amelyen nagyon sok sikeres mű született, hiszen az iskolában kiváló rajzszakkör működik.


Környezetismereti vetélkedőt is szerveztek, erre is sokan beneveztek. A civil szervezetek patak és falutakarítást szerveztek, és aztán kb. 200-an szedték a szemetet a város útjai mentén, köztük 120 általános és középiskolás fiatal. Az akciót a korábbiaknak megfelelően az Országos közúti KHT szervezte, s ők gondoskodtak az összegyűjtött több száz zsáknyi hulladék elszállításáról. A látogatók jöttek, kipróbálhatták a játékokat, megtekinthették a transzparenseket, és a csoportok bemutatkozó plakátjait. Volt egy különleges ökoautomata, amiben különböző kérdésekre kellett választ adni.


Szedd Magad!

A Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület megszervezte és kivitelezte 2013. június 18.-án a Szedd Magad akciót a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában Vásárosnamény- Vitka területén. Az Iskola rendkívül jó példamutató, hiszen önkénteseinknek nem volt sok tennivalójuk, hiszen az iskola területén a szemetelés nem igazán jellemző. Az akció időpontjában összeszedett szemeteszsákok száma 4 db volt, ami nem mondható soknak. Az önkéntesek szép számban jelentek meg az iskola területén, ahol szinte minden korosztály képviseltette magát. A program keretében az iskolások a szünidő alatt is élvezhetik az intézmény füves területeit.


Gyereknap

Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket. A városi gyermeknap idén is megrendezésre került Bíró Éva szervezésével, amelyben a Fiatalok Kulturális Szövetsége Egyesülete is kivonult, és a gyerekek részére kézműves foglalkozásokat tartottak.


Ezen a rendezvényen, aVásárosnaményi Információs Pont önkéntesei is részt vettek igen nagy számban. A foglakozások több részre osztott asztalon folytak, hiszen a gyöngyfűzéstől egészen a hűtőmágnesek készítéséig vehettek részt a foglalkozásokon, így számos kézműves technikával és fortéllyal ismerkedhettek meg a gyerekek ezen a napon.


Zoárd napi sokadalom

Zoárd nap környékén Vásárosnaményban a régi Kraszna hídon idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a város névadó legendájáról elnevezett Sokadalom. A rendezvényen három ősi szakma a juhászok, a horgászok, s a vadászok képviselői osztják meg egymással tapasztalataikat, és mutatják be a mesterségük szépségét a nagyközönségnek.


A rendezvény ideje alatt, népművészeti és kirakodó vásár volt a sátrakban. Bemutatták a kenderfeldolgozás folyamatát, szőttek-fontak, volt homokvarázs, textilszabászat, könyvkiárusítás. A kerékpárosoknak, teljesítménytúrát szerveztek több távon és korcsoportban, a díjazottak kupát és érmet nyerhettek. Az egyesületünk önkéntesei a Civil Zugban önálló sátorban változatos programokkal várták a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt. Az önkéntesek segítségével az érdeklődők önálló kézműves alkotásokat készíthettek korábban az önkéntesek által előkészített agyagtárgyakra. Volt gyöngyfűzés, rajzolás.


Turisztikai állásbörze

A turisztikai állásbörzére 2013. augusztus 17 –én is sor került Vásárosnaményban.


Többen is képviseltették magukat, különböző cégek, egyéni vállalkozók közül is. Lehetőség nyílt részletes információkat kapni az érdeklődőknek, a friss álláslehetőségekről, induló tanfolyamokról. Különböző ingyenes prospektusokat is osztogattak az álláskeresőknek.


A cégek bemutatták fő profiljukat, ismertették a munkavégzéshez szükséges feltételeket, elvárásaikat, melyik álláshoz, milyen iskolai végzettség szükséges, illetve promótálták az induló tanfolyamokat, nyelvtanfolyamokat. külön kiemelték a hátrányos helyzetűek továbbképzési lehetőségeit, amelyek segítik az elhelyezkedésüket.

A magasabban kvalifikált érdeklődőknek kiemelt szaktanácsadást nyújtottak, hogy hogyan tudnának elhelyezkedni pl. diplomával rendelkezők külföldön.


Az önkéntesek feladatai voltak: az odalátogatók informálása az ifjúsági információs sátorról, a helyi programokról való tájékoztatás, programajánlás a vendégek számára, önkéntesség lehetőségeinek, törvényeinek bemutatása, pályaválasztási tanácsadás, grafológiai elemzés.


Szüreti mulatság

A Fiatalok Kulturális Szövetsége - Ifjúsági Egyesület 2013 szeptemberében az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve Szüreti Mulatságot rendezett. A jókedv a vidámság ünnepe megnyitóval kezdődött, ahol az „Érik a szőlő, hajlik a vessző…” című rajzpályázat legsikeresebb munkái kerültek díjazásra. Majd kezdetét vette a szüreti kavalkád.


Lehetőség nyílt betekinteni a szőlő szemelés, darálása, préselés rejtelmeibe és nem maradhatott el az édes must, gyümölcslevek, aszalt gyümölcsök, pogácsa kóstolása. Citera kíséretével szüreti dalok éneklése teremtett hangulatot.


Az iskolások számára a tantestület illetve az egyesület dolgozói és önkéntesei akadályversenyt valósított meg életkornak megfelelően.


A kicsik számára kézműves foglalkozásokkal ismertettük meg az őszi növényeket, melyeket kartonból készítettünk el közösen a gyerekekkel. A nagyobbak számára fejtörő versenyt valósítottunk meg. A város gyerekei önfeledten szórakoztak.


A fergeteges mulatság csúcspont a felvonulás, ahol hintók, lóhátasok, néptánc- és mazsorett csoportok vezetésével körbejártuk Vásárosnamény főterét és közeli utcáit.