EFOP-1.11.1-17-2017-00020

Projekt címe: "FIX foglalkoztatási program" a Szatmár-Beregi térség szociális gazdaságának erősítésére és a leghátrányosabb helyzetű emberek támogatása érdekében

Szerződött támogatás összege (Ft): 49 857 200

Támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma ( tényleges befejezés ): 2019.12.31.

 

Projekt összefoglalása:

„Alapvető cél: A leghátrányosabb helyzetű személyek munkaerőpiacra integrálása, reintegrálása és munkalehetőség biztosítása adott eszközökkel. A tréningekkel mint eszközökkel képessé tenni a résztvevőket, hogy a továbbiak folyamán dolgozni tudó és akaró személy váljon belőlük. Célunk a továbbiak során, hogy megoldást kínáljunk a munkaerőpiacra nehezen integrálható személyek számára, hogy társadalmilag, gazdaságilag aktív szereplővé válhasson, valamint a helyi közösségek aktív és teljes jogú tagjává váljanak. Bővüljön a szociális gazdaság eszközrendszere, új szolgáltatás beindítása által, mely által a célcsoport tagjai számára a tréningeket követően munkalehetőség biztosítására lesz lehetőség. Így növelve a térség bevételi forrását, a kiadások csökkentését ( csökken a munkanélküliségi ráta, csökken a segélyezettek, közmunka programba bevont személyek száma). A különböző szektorok közötti együttműködés alakul ki, amelyek új modellek kialakítására is alkalmasak. Célunk továbbá, hogy a nehéz helyzetben élő társadalmi csoportok, családok, egyének minél szélesebb körű megszólítása, komplex kezelése, a program által, így segítve a nehéz helyzetből való kikerülés esélyét, illetve a munkanélküliségi ráta csökkentését a térségben. Segítjük legyőzni a hátrányokat, továbbá sikeresebbé tesszük az egyéni életutakat. Tréningek : - kulcskompetenciák fejlesztése (100 óra) A tréning célja azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és kulcskompetenciáknak az elsajátíttatása/begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak. - motivációs és munkaerőpiaci tréning (75 óra) álláskeresők mobilizálása, munkára kész állapotba hozása, a képzésbe történő bekapcsolódásra irányuló motivációjuk fokozása, a munka világába való beilleszkedésük segítése, valós élethelyzetekre, szituációkra épülő, a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása révén. - kommunikációs tréning (125 óra) A kommunikáció, a verbális és non verbális jelek együttese, amely a kifejezőkészség része, ami akkor megfelelő, ha a kommunikáció közben közvetített jelek megegyeznek azzal, ami az átadni - konfliktuskezelési tréning (100 óra) A konfliktuskezelési tréning célja, hogy megtanítsa a résztvevőket arra, hogy hogyan fordíthatják konstruktívan a javukra a felmerülő konfliktusokat. - értékesítési tréning (100 óra) Az értékesítési tréning célja, hogy képessé tegye a résztvevőket az ügyfelek bizalmánakmegnyerésére, szempontjaiknak megértésére és gondolkodásuk pozitív befolyásolására. - tárgyalástechnikai tréning (100 óra) A tárgyalástechnikai tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék és begyakorolják a tárgyalási stratégiákat és taktikákat, és azok céloknak megfelelő kiválasztását és alkalmazását. -mentorálás A projektbe bevont személyek folyamatos mentorálása, egyéni fejlesztési tervek készítése személyre szabottan. Foglalkoztatás A képzéseket követően a projekt keretében 10 fő főállásban, heti 40 órás munkaviszonyban kívánunk alkalmazni egy évig a létrejövő call centerben. Több alkalommal szervezünk tudásmegosztást a résztvevő partnerek között, ahol a tapasztalatokat összegezve léphetünk tovább az esetlegesen felmerülő kérdések esetében. Szakértői hálózatot kívánunk kiépíteni, a térségben összefogva ezzel a hasonló tevékenységgel rendelkező szervezeteket, amelyet műhelymunkák során kívánunk kiteljesíteni. A projekt során új társadalmi vállalkozási modellt kívánunk kialakítani és bevezetni egy call center formájában, ami lehetővé teszi, hogy a szektorok közötti együttműködés során az egyes felek kapcsolati hálóját felhasználva egy olyan fenntartható és fejleszthető szolgáltatás kerüljön kialakításra,mely a továbbiakban biztonságos megélhetést nyújt.