GINOP-3.3.3

A kedvezményezett neve: Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület
A projekt címe: Egyenlő esélyek - digitális jólét és e-közszolgáltatás elterjesztése

A projekt teljes összköltsége: 11 028 688 Ft
A szerződött támogatás összege: 9 925 819 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90%
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.09.28
A projekt azonosító száma: GINOP-3.3.3-17-2019-00122

 

Projekt összefoglalása:

I. A projekt célja: A digitális készségek hiánya tartósan konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét. Egyesületünk küldetése, hogy a Vásárosnaményi járásban csökkentse a hátrányos helyzetűek versenyhátrányát, hozzájáruljon ismereteik bővítéséhez. Projektünk fő célja, hogy a digitális alapkészségek fejlesztése révén javuljon a Vásárosnaményi Járásban élő hátrányos helyzetű emberek életminősége és munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növekedjenek. A térség versenyképessége javuljon, foglalkoztatási szintje növekedjen.
II. A bevont célcsoportok bemutatása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén a Vásárosnaményi járásban 35 ezer fő él, ebből a 15 - 64 év közöttiek aránya 66%. A 25 év alattiak között az országos átlaghoz viszonyítva magas a munkanélküliség 8%. A közfoglalkoztatás magas arány (12%) ellenére a családok 18%-ában nincs egy foglalkoztatott sem, melynek egyik oka az alacsony iskolai végzettség. Gyermekes családok fele a szegénységi küszöb alatt él. Felülreprezentáltak a egészségügyi problémákkal élők és ami szerencsés a fiatalok is. A bevonni kívánt településeken összesen 13 ezer fő él. Célcsoportunk a 45 év felettiek, többségük álláskereső, házas, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, gazdaságilag inaktív, az egy főre eső jövedelmük 70 e Ft alatti. Digitális ismeretei inkább a szórakozásra terjednek ki. Egyáltalán nem, vagy rendszertelenül használják az internetet. Az internet terén gyermekeikre számíthatnak segítségre. Az e-közigazgatás számukra szinte ismeretlen.
III. A projekt hatóköre: A projektet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4 településén (Vásárosnamény, Ilk, Gyüre, Beregdaróc) kívánjuk megvalósítani. A bevonni kívánt településeken összesen 13 ezer fő él. Ebből 720 főt kívánunk bevonni.
IV. A projekt tevékenységei: Előzetesen felmértük a konkrét igényeket is, melynek alapán a következő tevékenyégeket állítottuk össze. 8 alkalommal digitális workshopot és 4 alkalommal digitális eszközöket ismertető oktatási programot lebonyolítani. A projekt során 5 nagy helyi rendezvényhez kapcsolódunk digitális stand felállításával. A projekt 12 hónapja alatt szakmai vezető kerül foglalkoztatásra, valamint eszközbeszerzés, a marketing eszközök fejlesztése, honlapfejlesztés és tematikus együttműködés létrehozása történik.
V. A költségtételek indoklása: 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs: A munkatárs a projekt 12 hónapos időtartama alatt megbízási jogviszonyban kerül foglalkoztatásra. A megbízási díj és járulékai kerülnek elszámolásra, valamint útiköltségtérítésben részesül. Megszervezi az előadásokat, az árajánlatokat beszerzi, megköti a szerződéseket, biztosítja az előadókat a reprezentációt, részt vesz a projekt pénzügyi elszámolásában. A felsorolt sokrétű feladat ellátása érdekében szükséges a projektben történő megbízása. 2. Rendezvények szervezése: A projekt keretében 8 alkalommal tematikus helyi rendezvény formájában digitális workshopot szervezünk. 4 alkalommal digitális eszközöket ismertető nem formális oktatási programot bonyolítunk le. A projekt során 5 nagy helyi rendezvényhez kapcsolódunk digitális stand felállításával. 3. Honlap felújítása: A pályázó Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület rendelkezik honlappal, azonban mind tartalmilag, mind technológiailag felújításra szorul a honlap, hogy ennek az új projektnek megfeleljen. 4. Marketing, kommunikációs költségek: Kommunikációs szolgáltatások költségei magában foglalják a tervezett tevékenységek bemutatását papír alapú- és elektronikus formában (szórólapok, plakátok, interneten megjelenő meghívók, internetes hirdetések). 5. Tematikus együttműködés Tematikus együttműködést kívánunk létrehozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fiatalokkal foglalkozó civil szervezeti között. Ennek üzemeltetésére egy közösségi oldalt kívánunk létrehozni, ennek a költségét kívánjuk fedezni a projektből. Szükséges a fentebb említett előadásokra toboroznunk az embereket, amelyre meghívókat, ismertető anyagokat készítünk papír alapon és online is. A programunkat kívánjuk terjeszteni és felhívni a figyelmet a digitális írástudás fontosságára, ezért szükségesek a marketing költségek. 6. A projekt bemutatása közösségi oldal létrehozása Annak érdekében, hogy minél szélesebb körben megismerjék a projektet egy közösségi oldalt kívánunk létrehozni és folyamatosan működtetni. 7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: C típusú tábla kihelyezése, sajtóközlemény, fotódokumentáció elkészítése szükséges. 8. Eszközbeszerzés: Tablet, laptop kerül beszerzésre a projekt adatainak, programjainak, elszámolásainak elkészítése érdekében, valamint LED tv a digitális workshopok megtartásához és a további rendezvényekhez. 9. Általános (rezsi) költség: A dokumentációs feladatok elvégzéséhez dossziék, fénymásoló papírok, tonerek kerülnek beszerzésre.