EFOP-1.3.7-17-2017-00251

Projekt címe: Társadalmi Kohézió erősítése Szabolcsban- Közösen előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés ellen

Szerződött támogatás összege (Ft): 50 000 000

Támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma ( tényleges befejezés ): 2020.10.31.

 

Projekt összefoglalása:

Projektünkben szervezett programok és rendezvények témáit a felhívás céljaihoz alakítottuk, úgy, hogy figyelembe vettük a projekt és a célcsoport fejlődését, úgy hogy biztosítsuk a tevékenységek aktív egymásra épülését. 1.főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés - Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása Célunk, hogy minél szélesebb körben hirdessük a projektet és ezzel elérjük, bevonjuk a célcsoporttagokat. - Érzékenyítő csoportos foglalkozások • Érzékenyítő tréning Cél a célcsoporttagok számára szervezünk annak érdekében, hogy elfogadják, megértsék és segítsék a megváltozott munkaképességűeket, fogyatékkal élőket, hátrányos helyzetűeket és romákat. • Tolerancia és interkulturális együttműködést segítő tréning A problémamegoldó megbeszélések erősítik a másság elfogadását, az előítélet-mentes gondolkodásmód kialakítását. - Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése • Konfliktuskezelési tréning A konfliktuskezeléshez szükséges képességek fejlesztése. • Kommunikáció és személyiségfejlesztő tréning Célja, az érintettek társas és személyes kompetenciájának, valamint problémaérzékenységük és pozitív motivációjuk fejlesztése. 2.főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása - Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre o új közösség létrehozása Anyaközpont létrehozása valósul meg, mely során csatlakozunk az országos hálózathoz és klubfoglalkozásokat szervezünk hetente, havonta pedig egy alkalommal szakemberek, előadók érkeznek. o mediáció Havonta egy alkalommal szülő-gyerek, házaspárok, generációk közötti konfliktusok oldása valósul meg. - Közösségi tér kialakítása, működtetése A közösségi tér lesz a programok fő helyszíne, központja, hiszen a heti rendszerességgel tartott klubfoglalkozások itt valósulnak meg. - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása Célunk a közösség összehozása, melyet játékos feladatokkal, vetélkedőkkel valósítunk meg. Emellett az idősebb generációt, hátrányos helyzetűeket, romákat, fogyatékkal élőket is bevonjuk programjainkba - Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása A kialakult közösség tagjai rendszeres klubfoglalkozásokon vesznek részt - Hátránykompenzációs tevékenységek ? Pszichológus havonta 4 alkalommal tart előadást a célcsoporttagoknak ? Jogi tanácsadó havonta 4 alkalommal, ? Kirándulást 3 alkalommal szervezünk ? Színházlátogatást 3 alkalommal szervezünk ? Mozielőadást 3 alkalommal szervezünk ? Rajz és festészet oktatás hetente egy alkalommal valósul meg ? Pályaorientációt pedig a projekt során 2 alkalommal szervezünk Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése) - Prevenciós tevékenységre való felkészítés (képzés, tréning) - Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása - Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése III.2 1 főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése Tevékenységek: - Jelenlegi módszertanok összegyűjtése kutatás, felmérés, elemzés, tanulmány A projekt során felmérjük a projekt hatását, kérdőíves lekérdezést végzünk a célcsoport körében - Jó gyakorlatok terjesztése Nyertes pályázókkal találkozók, megbeszélések, jógyakorlat megosztása. A projekt során 6 alkalommal szervezünk szakmai fórumot. - Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés A projekt során hospitálunk más nyertes pályázóknál, átvesszük a jógyakorlatot, programelemeket, módszereket annak érdekében, hogy projektünk minél hatékonyabb és eredményesebb lehessen. - Disszemináció A projekt eredményeit a honlapunkon folyamatosan megosztjuk Választható tevékenységek - Eszközbeszerzés A szükséges berendezési tárgyak (asztalok, székek, polcok) beszerzése, valamint eszközbeszerzés is megvalósul a projekt keretein belül, hiszen a klubfoglalkozások itt valósulnak meg. A szakmai megvalósítók részére laptopokat szerzünk be, mely a munkájukhoz szükséges, emellett nyomtató és projektor is szükséges, valamint a klubfoglalkozásokhoz szükség van néhány tabletre, melyet a résztvevők használhatnak majd.

 

Balatonfenyvesi tábor

Ideje: 2018.07-16-20

Téma:  Egyházközségi tábor Balatonfenyves

A Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület és a Vásárosnaményi Görög katolikus Egyházközség által elnyert projekt, az EFOP-1.3.7-17-2017-00251 azonosító számú, „Társadalmi Kohézió erősítése Szabolcsban- Közösen előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés ellen”  program keretében

A tábor célcsoportja az általanos iskola felséő tagozatos, illetve a középiskolák diákjai voltak. A tabor első napján az Országházba tettek látogatást a táborozók, ahol idegenvezető kíséretében megismerhették a Parlament nevezetességeit és érdekességeit. A nap további része utazással, a szállás elfoglalásával, illetve pihenéssel telt. A keddi nap folyamán a résztvevők a Balatonban fürödhettek, este pedig vetélkedőre került sor. A szerdai nap kirándulassal telt. A délelőtt folyamán a taborozók Zánkán megtekinthették a Haditechnikai Parkot, amely fiúkat és lányokat egyaránt megmozgatott. Ezek után a Badacsonyba buszoztak, ahol a Fonyód felé tartó sétahajézason vettek részt. A szerdai este folyaman közös filmnézésre is sor került. A tábor utolsó előtti napján aszfaltrajzverseny került megrendezésre, délután lehetőség nyílt még fürödni a Balatonban, este pedig karaoke zárta a napot. Pénteken, miután megtörtént a táborbontás, a csoport a Fővarosi Nagycirkusz AtlanticFlight című műsorát tekinthették meg.

 

BETOMOT- Beregi Totyogós Motorosok Találkozója

Ideje: 2018.05.12

Téma: Közösségi nap

A Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület és a Vásárosnaményi Görög katolikus Egyházközség által elnyert projekt, az EFOP-1.3.7-17-2017-00251 azonosító számú, „Társadalmi Kohézió erősítése Szabolcsban- Közösen előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés ellen” program keretében 2018.05.12-én megrendezésre került a BETOMOT-Beregi Totyogós Motorosok Találkozója.

A programok pontosan, színvonalasan megvalósultak meg. A Garagulya Gólyalábasok Komédiás Kompánia minden nevetőizmunkat megmozgatta. A motoros rendőrök és motoros barátok felvezetésével tartott műanyag kismotoros felvonulás fergeteges volt. Hihetetlenül sok gyermek és szülő kapcsolódott be ebbe a menetbe (külön köszönet a babakocsikkal érkezőknek)! A Buborék Együttes valóban vidám és interaktív volt és meghallgathattuk új szerzeményüket a motoros dalt! A Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány tagjai tanúságtevő módon voltak jelen, mindenki figyelemmel hallgatta őket. A vakvezető kutyákat pedig mindenki megsimogathatta. Sztárvendégként, Delhusa Gjon egy igazán parádés hangulatot varázsolt a nézőtérre.